O mnie

Kim jestem?
Witam, nazywam się Barbara Tomaszewska - Mitek. Jestem psychoterapeutą, psychologiem i pedagogiem.

Od 20 lat pracuję jako psycholog i stale poszerzam posiadaną wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Jestem także psychologiem transportu wpisanym pod nr 191/2016 do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, prowadzonej przez marszałka województwa dolnośląskiego oraz pod nr 153 w rejestrze psychologów Służb Medycyny Pracy prowadzonej przez DWOMP Wrocław.

Posiadam uprawnienia do wydawania orzeczeń osobom ubiegającym się o pozwolenie na broń, chcących przedłużyć licencję (myśliwska, palną, gazową); ubiegających się o pracę na stanowiskach: sędzia, kurator, syndyk, detektyw, pracownik ochrony, strażnik miejski i gminny. Jestem wpisana do wykazu psychologów prowadzonego przez KWP we Wrocławiu pod nr 80.