Moje kwalifikacje

 • Studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Psychologii.
 • Studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej.
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie Informatyki
 • Studium Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia we Wrocławskiej Pracownii Psychoedukacji i Terapii Plus Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu
 • Kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni przeprowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Krakowie
 • Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.
 • W ramach przygotowań do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i podnoszenia swoich kwalifikacji ukończyłam następujące szkolenia:
  • Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR
  • Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa
  • Integratywna systemowa psychoterapia depresji
  • Integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych
  • Hipnoza w psychoterapii - szkolenie I i II stopnia
  • Psychoterapia zaburzeń odżywiania
  • Psychoterapia par
 • Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu psychologii i psychoterapii:
  • Diagnozowania zaburzeń odżywiania.
  • Kurs doradztwa zawodowego z elementami przedsiębiorczości
  • ”Spójrz inaczej na agresję” - warsztaty
  • Mechanizmy radzenia sobie ze stresem
  • Trening twórczego myślenia
  • Kurs ”Spadochron” przeznaczonych dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód
  • Techniki pracy umysłowej
  • Szkolenie z zakresu charakterologii