Operatorzy

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE OPERATORÓW MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH, GÓRNIKÓW, OSÓB PRACUJĄCYCH NA WYSOKOŚCIACH

badania wstępne i okresowe:

  • badania operatorów dźwigów, koparek, koparko-ładowarek, ładowarek, suwnic, walców, wózków widłowych, żurawi, itp
  • osób pracujących na wysokościach powyżej 3 m
  • osób pracujących przy zabezpieczeniu technicznym I stopnia
  • osób pracujących w zakładach górniczych