Kierowcy

Szanowny Kierowco!

Witamy Ciebie na naszej stronie i zapraszamy do skorzystania z usług naszego Centrum Badań Psychologicznych.

Centrum Psychologiczne posiada zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychotechnicznych oraz wydawania orzeczeń i opinii. Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie umożliwiającym sprawne wykonanie badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z usług naszej pracowni psychotechnicznej mogą korzystać:

 • kierowcy i kandydaci na kierowców zgodnie z RMZ z dnia 8 lipca 2014,
 • instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne zgodnie z RMZ z dnia 8 lipca 2014,
 • osoby skierowane za wykroczenia w ruchu drogowym zgodnie z RMZ z dnia 8 lipca 2014 (za jazdę pod wpływem alkoholu, po przekroczeniu punktów karnych czy spowodowaniu wypadku)
 • osoby zatrudnione jako przedstawiciele handlowi, czy pracownicy, którzy w ramach obowiązków służbowych kierują pojazdem służbowym lub własnym w celach prywatnych (dotyczy kat. B).

Jak wygląda badanie?

Zakres badania: Zgodnie z z RMZ z dnia 8 lipca 2014 badanie psychologiczne polega na określeniu cech osobowości kierowcy oraz jego sprawności psychoruchowej.

Badanie składa się z dwóch części:

 1. część: rozpoczyna się od rejestracji badanego i przeprowadzenia wywiadu, podczas którego sprawdza się tożsamość osoby badanej, jej samopoczucie, choroby, staż pracy. Omawia się też cel badania oraz jego przebieg, tak, aby osoba badana wiedziała, co będzie robić. Następnie badany udziela odpowiedzi na pytania w kwestionariuszach psychologicznych. Badanie ma na celu określenie cech osobowych, sposobu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, dojrzałość społeczną, sprawność intelektualną, koncentrację uwagi.
 2. W drugiej części badanie przeprowadza się na aparatach psychotechnicznych, takich jak miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy i ciemnia (jeśli jest taka potrzeba). W tej części bada się m.in. szybkość i prawidłowość reakcji, refleks, zdolność oceny sytuacji i podejmowania decyzji.

Zakończenie badań:

Następnie psycholog oblicza wynik i wystawia orzeczenie oraz zapoznaje z wynikami przeprowadzonych testów badanego. Badany otrzymuje orzeczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy lub braku lub istnieniu przeciwskazań do kierowania pojazdami.

Czas badania zależy od rodzaju badania i osoby badanej. Średni czas badania wraz z wypełnieniem wszystkich formalności wynosi około 1 godziny.

Co ile lat wykonujemy badania psychologiczne?

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych, taksówkarzy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów oraz osób posiadających prawo jazdy kat C, CE, D, DE wykonywane są do 60 roku życia co 5 lat, a po 60 co 30 miesięcy.

Co trzeba zabrać ze sobą na badanie psychologiczne?

 1. Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport).
 2. Okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.
 3. Skierowanie na badanie psychologiczne, jeśli zostało wystawione przez pracodawcę lub lekarza.
 4. Skierowanie wystawione przez urząd miasta lub gminy w przypadku: jazdy po alkoholu, przekroczenia 24 punktów karnych, spowodowania wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny.

Jak przygotować się do badań?

Zgłaszający się na badania powinien być:

 • wypoczęty,
 • bez uprzedniego spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających (48 godzin),
 • zdrowy, w stanie dobrego samopoczucia umożliwiającego odbycie badań

Do wystawienia faktury, potrzebne są następujące dane:

 1. Pełna nazwa firmy,
 2. Adres,
 3. NIP firmy.

Na jakich sprzętach przeprowadzane są badania?

1. Miernik czasu reakcji służy do badania reakcji prostej lub złożonej. Bada przede wszystkim szybkość i poprawność reagowania. Badanie psychotechniczne miernikiem czasu reakcji pozwala określić jak szybko kierowca potrafi reagować na bodźce świetlne i dźwiękowe, czy reaguje poprawnie. Analizując wyniki można także stwierdzić, czy kierowca szybko się męczy i rozprasza. Miernik składa się z semafora z trzema światłami, przycisku ręcznego oraz nożnego. Badanie może odbywać się w trybie prostym lub złożonym. W trybie prostym badany reaguje na bodziec zawsze tak samo, czyli naciska przycisk. Badany musi jak najszybciej zareagować na bodziec. W sytuacji złożonej, badany kierowca musi reagować na różne bodźce różnymi kończynami. W takim wypadku kierowca musi zapamiętać jak reagować na poszczególne światła bądź dźwięk. Nadal liczy się szybkość reakcji, ale także jej poprawność. Miernikiem badani są kierowcy zawodowi, kandydaci na kierowców, kierowcy kat. B prowadzący samochód w celach służbowych oraz wszyscy inni kierowcy przechodzący badania psychologiczne. Używa się go również do badania psychotechnicznego operatorów wózków widłowych, koparko-ładowarek, żurawi i innych maszyn, a także w badaniach wysokościowych, dla pracujących powyżej 3 m.

psychoterapia wroclaw miernik

2. Aparat krzyżowy służy przede wszystkim do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej, ale bada także umiejętność koncentracji, szybkość reakcji psychomotorycznej, szybkość i dokładność spostrzegania, umiejętność podejmowania trafnych decyzji pod presją czasu oraz odporność na zmęczenie. Umiejętności te są bardzo ważne dla kierowców i operatorów maszyn. Aparat krzyżowy składa się z poziomego i pionowego rzędu światełek oraz przycisków. Podczas badania psychotechnicznego zapalają się dwa światełka – jedno w rzędzie pionowym, a drugie w poziomym. Zadaniem badanego jest naciśnięcie przycisku znajdującego się na przecięciu dwóch linii poprowadzonych od zapalonych światełek. Badanie psychologiczne aparatem krzyżowym może odbywać się w dwóch trybach: dowolnym i narzuconym. W trybie dowolnym światełka gasną (i zapalają się następne) dopiero wtedy, gdy badany naciśnie przycisk. W trybie narzuconym światełka zmieniają się w określonym tempie, niezależnie od tego czy badany zdąży nacisnąć przycisk czy nie. W zależności od celu badania ustawione będzie inne tempo. Aparatem krzyżowym bada się kierowców, operatorów wózków widłowych, koparek, walców, żurawi i innych maszyn oraz w badaniach wysokościowych.

psychoterapia wroclaw aparat

3. Stereometr - badanie stereometrem należy do badań okulistycznych, ale w niektórych pracowniach wykonywane jest nadal. Stereometr bada widzenie obuoczne (widzenie głębi), określa czy badany poprawnie potrafi oceniać odległość. Widzenie takie jest istotne dla kierowców czy operatorów wózków widłowych i maszyn, osoby pracujące na wysokości - jeśli jest nieprawidłowe kierowca/operator może mieć problem z oceną odległości. Stereometr zawiera 3 pręty. Środkowy pręt jest nieruchomy, natomiast pręt lewy i prawy poruszają się do przodu i do tyłu. Zadaniem badanego jest ustawienie prętów tak, aby wszystkie były ustawione obok siebie, w równej linii. Stereometrem badani są kierowcy, operatorzy wózków widłowych i innych maszyn. 4. W ciemni kabinowej badane jest widzenie w mroku i wrażliwość na olśnienie. Ciemnia wyposażona jest w zestaw aparatów pomiarowych, tj. pierścień Landolta i noktometr. Należy usiąść na krześle i oprzeć brodę na podpórce. Podczas badania będzie widoczny czarny pierścień, który ma widoczną przerwę. Badany musi określić na której godzinie znajduje się przerwa. W drugim badaniu badany rozpoznaje figurę widoczną w głębi okienka.

psychoterapia wroclaw stereo

4. W ciemni kabinowej badane jest widzenie w mroku i wrażliwość na olśnienie. Ciemnia wyposażona jest w zestaw aparatów pomiarowych, tj. pierścień Landolta i noktometr. Należy usiąść na krześle i oprzeć brodę na podpórce. Podczas badania będzie widoczny czarny pierścień, który ma widoczną przerwę. Badany musi określić na której godzinie znajduje się przerwa. W drugim badaniu badany rozpoznaje figurę widoczną w głębi okienka.

psychoterapia wroclaw ciemnia