Broń

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE NA BROŃ

  • badania osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni: do celów sportowych, szkoleniowych, kolekcjonerskich, ochrony osobistej, myśliwskiej,
  • badania pracowników ochrony osób i mienia,
  • badanie osób wytwarzających i obracających materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym
  • badania Pracowników Straży Miejskiej
  • detektywów
  • inspektorów transportu drogowego
  • badania osób ubiegających się o pracę w zawodach prawniczych: sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka