Każdy z nas pragnie być szczęśliwy, chce rozumieć i akceptować siebie, żyć w zgodzie ze swoimi potrzebami, tworzyć satysfakcjonujące związki. Czasem osiągnięcie tego stanu z różnych powodów jest dla nas trudne. Staramy się zmienić, obiecujemy sobie, że już nie popełnimy tego samego błędu, a później okazuje się, że niezależnie od naszych starań, powtarzamy te same schematy. Jeżeli czują Państwo, że Wasze życie nie układa się tak jakbyście chcieli, zapraszam do kontaktu. Poniżej znajdą Państwo objaśnienia podstawowych pojęć z zakresu terapii:

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA?

Psychoterapia to metoda leczenia oraz droga do lepszego poznania siebie. Pomaga zmienić myślenie i zachowanie człowieka. Powinna służyć zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, sprawiać że człowiek potrafi kochać, być w szczęśliwym związku, efektywnie pracować, bawić się, odnaleźć spełnienie i w końcu stanąć wobec spraw ostatecznych. Psychoterapia opiera się na relacji międzyludzkiej. Relacja ta daje możliwość pracy terapeutycznej nad problemami i emocjami, które stanowią indywidualną przeszkodę w osiąganiu satysfakcji i rozwoju w różnych dziedzinach życia. Podstawą pracy terapeutycznej jest rozmowa, która powoduje, że klient zaczyna lepiej rozumieć siebie, swoje uczucia i funkcjonowanie. W bezpiecznej atmosferze pacjent dzieli się własnym doświadczeniem, przeżywa różnorodne emocje oraz podejmuje wysiłek dokonywania zmian. Najważniejsze dla efektów psychoterapii jest zaangażowanie klienta i jego gotowość do pracy terapeutycznej.

KIEDY POTRZEBNA JEST POMOC PSYCHOTERAPEUTY

Decyzja zapada najczęściej wtedy, kiedy czujemy się źle lub objawy nie pozwalają wykonywać codziennych obowiązków i nie potrafimy tego sami zmienić.

PRZYJDŹ JEŻELI:

 • Masz trudności w relacjach z najbliższymi, w rodzinie lub w pracy
 • Doświadczasz uczucia smutku, pustki i zmęczenia
 • Masz problem z samoakceptacją
 • Nie radzisz sobie ze złością i agresją
 • Czujesz niepokój, lęk i napięcie, nie radzisz sobie ze stresem
 • Znalazłeś się w krytycznej sytuacji życiowej
 • Cierpisz z powodu śmierci bliskiej osoby lub rozstania
 • Masz problemy wychowawcze z dziećmi
 • Nie radzisz sobie z uzależnieniem
 • Odczuwasz ból i inne dolegliwości fizyczne bez wyraźnej przyczyny
 • Chcesz poznać przyczyny własnych trudności i nauczyć się lepiej radzić sobie z nimi
 • Chcesz być szczęśliwszy, żyć pełniej i bardziej świadomie
 • Chcesz się rozwijać, lepiej poznać i zrozumieć siebie, swoje myśli, uczucia i potrzeby
 • Czujesz, że potrzebujesz pomocy psychoterapeutycznej

JAK PRACUJĘ

Pracuję w nurcie integratywnym psychoterapii czyli integruję różne podejścia psychoterapeutyczne, między innymi systemowe, psychodynamiczne, behawioralno – poznawcze, gestalt, pracę z ciałem. Metody pracy i techniki dobieram indywidualnie do każdego człowieka, biorąc pod uwagę jego doświadczenia, predyspozycje, możliwości. W mojej pracy aktywnie podążam za tym, czym klient jest gotowy zająć się na sesji, towarzyszę w trudnościach oraz w poszukiwaniu rozwiązania.

ZASADY PROWADZENIA PSYCHOTERAPII

 • Możesz przyjść z własnej inicjatywy lub ze skierowaniem od lekarza i innych specjalistów.
 • Oferuję: konsultację, psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną.
 • Na pierwszą konsultację umawiamy się telefonicznie. Następne spotkania uzgodnimy podczas wizyty
 • Każda sesja indywidualna kosztuje 100 zł.
 • W przypadku spóźnienia pacjent płaci za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
 • Opuszczenie sesji, bez wcześniejszego uprzedzenia, jest równoznaczne z rezygnacją z terapii.
 • Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba, że zaistnieje potrzeba częstszych kontaktów.
 • Uprzedzam pacjenta o planowanych przerwach w terapii. Podczas przerw pacjent może, choć nie musi skorzystać ze spotkań z terapeutą zastępczym.
 • Czas trwania psychoterapii lub cyklu konsultacji uzgadniamy indywidualnie.
 • Zobowiązana jestem do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta np.; psychiatrą, udostępnimy tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.

FORMY PSYCHOTERAPII:

Konsultacja czyli pierwsze spotkanie psychoterapeutyczne (ok. 1-5 sesji). Celem konsultacji jest sprecyzowanie problemu, z którym klient przychodzi na psychoterapię. Omawiamy też warunki kontraktu terapeutycznego, czyli jak często będziemy się spotykać, jak długo oraz jakie są zasady terapii. Czas trwania spotkania to 60 minut.

Podstawową formą terapii jest psychoterapia indywidualna, gdzie pacjent pracuje w indywidualnym kontakcie z psychoterapeutą nad swoimi problemami. Może obejmować kilkanaście sesji i być nakierowana na rozwiązanie konkretnego problemu (psychoterapia krótkoterminowa) lub skierowana na głębsze poznanie siebie oraz na zmianę funkcjonowania i w zależności od problemu może trwać rok lub dłużej (psychoterapia długoterminowa). Sesja trwa 60 minut.

Dla osób, które doświadczają trudności w związku miłosnym, proponuje się psychoterapię par. Wtedy, będąc pod opieką psychoterapeuty, razem mogą pracować nad trudnościami i podejmować wspólne decyzje. Sesja trwa 60 - 90 minut.

Psychoterapia rodzinna proponowana jest, gdy cała rodzina doświadcza problemu, lub gdy trudności dotyczą dzieci. Na pierwsze sesje zapraszani są wszyscy członkowie rodziny. Często początkiem psychoterapii rodzinnej jest zgłoszenie problemu z dzieckiem. Rodzice wraz z terapeutą ustalają cel i kierunek terapii. Zdarza się, że problemy, które dotyczą dzieci, mają swoje odzwierciedlenie w relacji tworzonej przez rodziców i to oni pracują terapeutycznie, a w efekcie poprawia się także zachowanie dzieci. Sesje trwają 60 - 90 minut.

CENNIK

Konsultacja indywidualna 100 PLN 60 min
Psychoterapia indywidualna 100 PLN 60 min
Konsultacja małżeńska (pary) 150 PLN 60 - 90 min
Psychoterapia małżeńska (pary) 150 PLN 60 - 90 min
Konsultacja rodzinna 150 PLN 60 - 90 min
Psychoterapia rodzinna 150 PLN 60 - 90 min

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja polega na omówieniu aktualnie doświadczanego problemu i na interwencji związanej z przeżyciem przykrego wydarzenia. Celem takiego spotkania jest identyfikacja trudności pacjenta oraz próba opracowania konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją problemową. Często jest wstępem do psychoterapii indywidualnej. Do kogo jest adresowana konsultacja psychologiczna? Konsultacja psychologiczna adresowana jest do osób dorosłych, będących aktualnie w trudnym momencie życiowym i szukających sposobu opanowania sytuacji związanej z kryzysem psychicznym. Może być ona także wstępem do podjęcia długoterminowej psychoterapii.

Spotkanie trwa 60 min.
Cena: 100 zł

NA CZYM POLEGA DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA

Na czym polega diagnostyka psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna ma na celu opis i wyjaśnienie funkcjonowania klienta w różnych sytuacjach życiowych, przybliżenie specyfiki jego myślenia i odczuwania. Jest ona pomocna w określeniu obszarów aktywności, które można usprawnić czy też w jakim zakresie funkcjonowania należy szukać pomocy.

Do kogo jest adresowana?

Diagnostyka psychologiczna jest zwykle zalecana przez psychiatrę i służy głównie badaniu aktualnego stanu psychicznego. Jest ona również przeznaczona dla osób zainteresowanych pogłębieniem rozumienia własnego funkcjonowania intelektualnego, funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego jak i społecznego.

Jak przebiega diagnostyka psychologiczna?

Proces diagnostyki klienta, w zależności od jego potrzeb i oczekiwań, obejmuje zwykle ok 3 sesji, podczas których psycholog zbiera dane potrzebne mu do sporządzenia jak najbardziej rzetelnej analizy profilu funkcjonowania klienta.